ความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ on site

     เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ได้เข้าตรวจเยี่ยมถึงความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ on site ตาม 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม รวมทั้งสิ้น 44 ข้อ ทั้งนี้โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์มาตรการทุกข้อ พร้อมได้รับคำชื่นชมถึงแนวทางในการวางมาตรการเตรียมความพร้อมของคณะครูและโรงเรียน
     ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในวันนี้ด้วยนะคะ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com