ความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ on site

     เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ได้เข้าตรวจเยี่ยมถึงความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ on site ตาม 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม รวมทั้งสิ้น 44 ข้อ ทั้งนี้โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์มาตรการทุกข้อ พร้อมได้รับคำชื่นชมถึงแนวทางในการวางมาตรการเตรียมความพร้อมของคณะครูและโรงเรียน     ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในวันนี้ด้วยนะคะ Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com

สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19

     โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ได้รับใบประกาศ Thai Stop Covid – 19 Plus(TCS+) ผ่านมาตราฐานสถานประกอบการสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19 Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com

สาส์นคำกล่าวไว้อาลัย

      ในนามผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร ที่ปรึกษากรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้ส่งสาส์นคำกล่าวไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์#RIPพิบูลย์ยงค์กมล#สารสาสน์ Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com

สาส์นคำกล่าวไว้อาลัย

      ในนามผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ขอขอบพระคุณ ดร.ชวลิต หมื่นนุช อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิที่ได้ส่งสาส์นคำกล่าวไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์#RIPพิบูลย์ยงค์กมล#สารสาสน์ Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com

สาส์นคำกล่าวไว้อาลัย

      ในนามผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ขอขอบพระคุณ ท่านอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้ส่งสาส์นคำกล่าวไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์#RIPพิบูลย์ยงค์กมล#สารสาสน์ Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com

Memorial of Love

      คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ขอนำคำสอนของท่านประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ที่ว่า “ การจะทำกิจกรรมใดๆก็ตามก็ต้องมาจากความคิดก่อน…ความคิดเนี่ยสำคัญมากจะคิดทำอะไรๆ ที่มันเป็นไปได้ ที่ไม่ใช่เพ้อๆ ฝันๆ …คิดแล้วมันต้องหาวิธีทำ เมื่อหาวิธีทำแล้ว ก็ต้องลงมือปฎิบัติ ถ้ามีอุปสรรคอะไรก็ต้องแก้ไขกันไป ตามสภาพความเป็นจริง ก็จะประสบผลสำเร็จนะครับ”ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานให้มากที่สุด… #RIPพ่อใหญ่สารสาสน์#RIPพิบูลย์ยงค์กมล#สารสาสน์ Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com