สร้างสังคมคุณธรรม

และสังคมการเรียนรู้

ด้วยฐานของการเป็นโรงเรียนแห่งการอ่าน

การดำเนินงานของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

  • แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561
  • แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
  • แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563
  • ปีการศึกษา 2561 – 2563
  • ปีการศึกษา 2564 – 2565

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com