การลดค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

รักและห่วงใยจากใจถึงผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ การลดค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 #เราจะผ่าน COVID 19 ไปด้วยกัน Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright

Read More »

การประชุมผู้ปกครอง

     ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้น ป.1- ป.4 /G.1-G.4 ในวันที่ 28 – 29 กันยายน 2564 แบ่งเป็นรอบเช้า และรอบบ่าย เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ N❤️V🌷S (new variety

Read More »

รายงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

ประกาศโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เรียน   ท่านผู้ปกครอง           ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นอย่างที่สุดในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่องเต็มรูปแบบในทุกระดับ ด้วยลักษณะหลากหลายให้เหมาะกับวัยผู้เรียน ดังที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มาเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือนแล้วนั้น

Read More »

ความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ on site

     เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ได้เข้าตรวจเยี่ยมถึงความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ on site ตาม 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม รวมทั้งสิ้น 44 ข้อ ทั้งนี้โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์มาตรการทุกข้อ

Read More »

สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19

     โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ได้รับใบประกาศ Thai Stop Covid – 19 Plus(TCS+) ผ่านมาตราฐานสถานประกอบการสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19 Share on facebook Facebook Share on

Read More »

สาส์นคำกล่าวไว้อาลัย

      ในนามผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร ที่ปรึกษากรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้ส่งสาส์นคำกล่าวไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์#RIPพิบูลย์ยงค์กมล#สารสาสน์ Share on facebook Facebook Share on twitter

Read More »

สาส์นคำกล่าวไว้อาลัย

      ในนามผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ขอขอบพระคุณ ดร.ชวลิต หมื่นนุช อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิที่ได้ส่งสาส์นคำกล่าวไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์#RIPพิบูลย์ยงค์กมล#สารสาสน์ Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright

Read More »

สาส์นคำกล่าวไว้อาลัย

      ในนามผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ขอขอบพระคุณ ท่านอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้ส่งสาส์นคำกล่าวไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์#RIPพิบูลย์ยงค์กมล#สารสาสน์ Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter

Read More »

Memorial of Love

      คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ขอนำคำสอนของท่านประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ที่ว่า “ การจะทำกิจกรรมใดๆก็ตามก็ต้องมาจากความคิดก่อน…ความคิดเนี่ยสำคัญมากจะคิดทำอะไรๆ ที่มันเป็นไปได้ ที่ไม่ใช่เพ้อๆ ฝันๆ …คิดแล้วมันต้องหาวิธีทำ เมื่อหาวิธีทำแล้ว ก็ต้องลงมือปฎิบัติ ถ้ามีอุปสรรคอะไรก็ต้องแก้ไขกันไป ตามสภาพความเป็นจริง ก็จะประสบผลสำเร็จนะครับ”ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานให้มากที่สุด… #RIPพ่อใหญ่สารสาสน์#RIPพิบูลย์ยงค์กมล#สารสาสน์

Read More »

สาส์นคำกล่าวไว้อาลัย

     โรงเรียนในเครือ Sarasas ขอขอบคุณคุณ Maria Teresita Franco สําหรับคําปลอบโยนของครอบครัวของประธานโรงเรียนในเครือ Sarasas ผู้ล่วงลับของเรา Peboon Yongkamol#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์#RIPพิบูลย์ยงค์กมล#สารสาสน์ Share on facebook Facebook Share

Read More »

สาส์นคำกล่าวไว้อาลัย

     Brisbane Catholic Education Center เป็นพันธมิตรที่เกื้อกูลการจัดการเรียนการสอน และจัดหลักสูตรแบบสองภาษามาตั้งแต่เริ่มต้นของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ สมาชิกในครอบครัวยงค์กมล และคณะครู ผู้บริหารของโรงเรียนมีความซาบซึ้งต่อมิตรภาพ และขอบพระคุณต่อคำอาลัยจาก Mr. Adrian Jones#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์#RIPพิบูลย์ยงค์กมล#สารสาสน์ Share on facebook

Read More »

สาส์นรักจากใจ

สาส์นรักจากใจ ชาว สชม.คิดถึงคนบนฟ้า..คิดถึงดาวยอดโดม http://www.bilingualprogramme.scm.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/vdo001.mp4 Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights

Read More »

เรื่องเล่าเช้านี้

      การแต่งตัวง่ายๆ ใส่หมวก ใส่เสื้อซ้ำไปซ้ำมา มันคือการบ่งบอกถึงความพอเพียง ที่ท่านสอนครูอยู่เสมอ มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเดินทางด้วยรถแท็กซี่ไปตรวจโรงเรียน ใส่หมวกแบบเดิม วันหยุดท่านจะไม่ค่อยรบกวนคนขับรถ เพราะท่านเกรงใจคนขับรถมาก ถึงวันหยุดเค้าควรได้พัก ท่านกล่าว….นั่งแท็กซี่ไปถึงโรงเรียนหนึ่งเพื่อจะตรวจความเรียบร้อย ต้นไม้ใบหญ้างามไหม ..เมื่อไปถึงประตูโรงเรียน ยามไม่ให้เข้า ยามบอกว่า

Read More »

สาส์นคำกล่าวไว้อาลัย

      ในนามผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ขอขอบพระคุณคุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ เจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิทที่ได้ส่งสาส์นคำกล่าวไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ #RIPพ่อใหญ่สารสาสน์#RIPพิบูลย์ยงค์กมล#สารสาสน์ Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright

Read More »

สาส์นคำกล่าวไว้อาลัย

“ขอเชิดชูนักสู้ผู้ยืนและหยัดเพื่อพัฒนาการศึกษาและการดนตรีแสนซึ้งพระคุณหนุนนำชีวีขอเทิดนามนี้พิบูลย์ ยงค์กมลดาวสารสาสน์สาดแสงภูมิปัญญาด้วยการศึกษาให้ก้าวหน้าไกลจึงสารสาสน์จารึกในดวงใจขอตรึงชื่อไว้พิบูลย์ ยงค์กมล”       ในนามผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ขอขอบพระคุณคุณพ่ออธิการสถานสงเคราะห์บ้านคามิลเลี่ยนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง และคุณพ่ออธิการบ้านเณรใหญ่พระมหาไถ่สามพราน ที่ได้ส่งสาส์นคำกล่าวไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ #RIPพ่อใหญ่สารสาสน์#RIPพิบูลย์ยงค์กมล#สารสาสน์ Share on facebook Facebook Share on twitter

Read More »

พ่อใหญ่สารสาสน์คือนักพัฒนา

     #พ่อใหญ่สารสาสน์คือนักพัฒนา ให้ฝ่ายบริหารจัดหาวิทยากรเก่งๆมาอบรมพัฒนาครูและพี่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ     #พ่อใหญ่สารสาสน์ใจดีใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่าง ล่าสุดประชุมใหญ่อบรมพัฒนาครูอนุบาลเมื่อวันที่ 25 -26 ธ.ค.63 ที่ผ่านมาท่านบอกให้ตัดฟอร์มให้พี่เลี้ยงฟรีคนละ1ตัว จะได้ไว้ใส่ทำงาน เขาจะได้ไม่ต้องใส่ชุดเหมือนครู ผู้ปกครองจะได้ไม่สับสน     #พ่อใหญ่สารสาสน์ใจดีมีเมตตากับพี่เลี้ยง ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและปัญหาค่าครองชีพในปัจจุบัน ท่านห่วงใยพี่เลี้ยงที่มีรายได้น้อย

Read More »

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com