กิจกรรมรูปทรงหรรษา

💡 กิจกรรมรูปทรงหรรษา  🟨 🔵 ❤️ ระดับชั้น.ป 1🔶 จากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงต่าง ๆ และทำกิจกรรม Box Set วิชาคณิตศาสตร์ไปพร้อมกับครูประจำชั้น ท้ายคาบครูเลือกสุ่มตัวแทนออกมานำเสนอผลงานของตนเอง และเลือกชิ้นงานของเพื่อนที่ชอบมานำเสนอคนต่อไป..

221840
221841
221842
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com