เรื่อง เรขาคณิต 2 มิติ

💥 การใช้ App ในการออกแบบเชื่อมโยงบทเรียน 💻 สอน zoom 🗓 วันที่ 2  ธันวาคม 2564 👩‍🏫 ม.ปริมประภา   🧮 วิชาคณิตศาสตร์ 📚 เรื่อง  เรขาคณิต 2 มิติ 📝 ระดับชั้น G.1/2 🕰 เวลา 8.15-9.00 น 👨‍💻 นักเรียนทั้งหมด 32 คน เข้าเรียน 27  คน ไม่เข้าเรียน 5  คน คิดเป็น 84.38% ♦️ Step 1 นักเรียนอ่านแปล Conversation และ Quiz ลับสมอง ใช้ App Quizizz ♦️ Step 2 ครูอธิบายเนื้อหา นักเรียนอ่าน Hi-light วงวาด Short-note ใช้ App […]

กิจกรรมรูปทรงหรรษา

💡 กิจกรรมรูปทรงหรรษา  🟨 🔵 ❤️ ระดับชั้น.ป 1🔶 จากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงต่าง ๆ และทำกิจกรรม Box Set วิชาคณิตศาสตร์ไปพร้อมกับครูประจำชั้น ท้ายคาบครูเลือกสุ่มตัวแทนออกมานำเสนอผลงานของตนเอง และเลือกชิ้นงานของเพื่อนที่ชอบมานำเสนอคนต่อไป.. Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com

เรื่อง การออกแบบการ์ดอวยพร

บรรยากาศการเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง G.5/1 วันนี้นักเรียนเรียนเรื่องการออกแบบการ์ดอวยพรคริสมาสตร์ โดย ม.สิริกร มีการสอนทบทวน Conversation   และคำศัพท์เกี่ยวกับคริสมาสตร์ก่อนเข้าสู่การใช้งานโปรแกรมออกแบบการ์ดอวยพร โดยมีนักเรียนที่มา Clinic Learnning ได้ฝึกปฏิบัติ มีคุณครูคอยช่วยดูแลและสอน ก่อนจะทำความสะอาดอุปกรณ์ เช็ดด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์หลังจากเรียนเสร็จ Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com

กิจกรรมพบปะนักเรียนแบบคลินิก

กิจกรรมพบปะนักเรียนแบบคลินิก ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล และ KG 1  มีจำนวนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลมาทั้งหมด 7 คน นักเรียน KG 1 มาทั้งหมด 11 คน มาตราการป้องกัน 💌 1. ให้ผู้ปกครองส่งผล ATK ก่อนมาโรงเรียน  2. สำรวจผู้ปกครองได้วัคซีนครบ 3. การรับ-ส่ง ผู้ปกครองส่งนักเรียนแบบ Drive thru จะมีพี่เลี้ยงไปรับและส่ง โดยใช้เส้นทางเข้าประตู 3 และประตูทางออกประตู 4 4. ก่อนนักเรียนจะเข้าห้องเรียน ต้องผ่านจุดคัดกรองที่โรงเรียนจัดไว้ กิจกรรมในวันนี้เป็นการพบปะกับครูประจำชั้น และครูเจ้าของภาษา โดยคุณครูจัดกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับคุณครูก่อน *** นักเรียนที่มาในวันนี้ค่อนข้างปรับตัวได้ดี เข้าร่วมกิจกรรมกับคุณครูได้เป็นอย่างดี Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights […]

Clinic Learning G.1/ป.1 – G.5/ป.5

Clinic Learning ของนักเรียนระดับชั้น G.1/ป.1 – G.5/ป.5 🌞🌻เป็นการพบปะกับครูประจำชั้น ครูประจำวิชา ในการช่วยติดตามการเรียนการสอนของนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 2 กลุ่ม แบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย มาพบปะกับคุณครู 3 ชั่วโมงต่อ 1 กลุ่ม โดยมีมาตราการป้องกันตั้งแต่การรับ ส่งนักเรียน มีการคัดกรอง วัดไข้ ผู้ปกครองส่งนักเรียนแบบ Drive thru และต้องมีจดหมายอนุญาตในการมาเรียนจากผู้ปกครอง มีคุณครูยืนตามจุดทางขึ้นอาคารเรียน ก่อนเข้าห้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมแมสตลอดเวลา เว้นระยะห่างในการนั่ง และทำความสะอาดโต๊ะของตนเองก่อนกลับ Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com