คุณตาใจดีมีเมตตา

     คุณตาใจดีมีเมตตา แวะมาเชียงใหม่ทุกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ มีโอกาสได้จัดเตรียมของว่างต้อนรับทุกครั้งที่ท่านมา ท่านเรียบง่าย..ท่านสมถะ..ล่าสุดท่านมาพร้อมกับเด็ก ๆ โครงการ ทุกครั้งที่มาต้องพาเดินดูอาคารสถานที่ บอกปรับแก้ไขโครงหลังคาอย่าให้เด็กตากแดดโดนฝน ต้นไม้ทุกต้นต้องดูแลใส่ใจอย่าให้ตาย หน้าอาคาร 5 ตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยนะ กิ่งแห้งจะหล่นใส่หัวเด็ก ผู้ปกครอง เด็ก ๆ

Read More »

เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียน (On-site) เป็นการชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ที่ 006/2564      ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศแจ้งว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดสูงขึ้น     ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More »

ด้วยรักและอาลัย

     ขอดวงวิญญาณของท่านประธานผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่งกลับสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า..ด้วยรักและอาลัย#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์ Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved.

Read More »

Announcement No.2

Sarasas Witaed Chiang Mai School Subject : Test result of the student whose parent was infected with COVID-19

Read More »

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com