การประชุมผู้ปกครอง

     ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้น ป.1- ป.4 /G.1-G.4 ในวันที่ 28 – 29 กันยายน 2564 แบ่งเป็นรอบเช้า และรอบบ่าย เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ N❤️V🌷S (new variety school) กิจกรรมต่าง ๆ การเก็บคะแนนปลายภาค รวมถึงขั้นตอนในการสมัคร School bright และการเข้าดูคะแนนเก็บของนักเรียน รวมทั้งได้ตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัยของผู้ปกครองท้ายการประชุม
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com