ด้วยรักและอาลัย

ขอดวงวิญญาณของท่านประธานผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่ง
กลับสู่อ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า..ด้วยรักและอาลัย

#RIPพ่อใหญ่สารสาสน์

#RIPพิบูลย์ยงค์กมล

#สารสาสน์