กิจกรรม Morning Time

กิจกรรม Morning time 🌞 เป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นที่ดีของวัน วันนี้คุณครู G1,ป.1 ปลูกต้นไม้ 🌲 คณิตศาสตร์แห่งการเรียนรู้ผ่านเกมต่าง ๆ ให้เหมาะกับช่วงวัยของนักเรียน โดยให้มีการสังเกต จัด เรียง และสร้าง Gang of two ปรึกษากันระหว่างเพื่อน เพื่อให้งานออกมาถูกต้อง โดยมีคุณครูคอยเป็นผู้ให้คำปรึกษา และดูแลด้วยความรัก ❤️ และเอาใจใส

522919
522920
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com