กิจกรรมพบปะนักเรียนแบบคลินิก

กิจกรรมพบปะนักเรียนแบบคลินิก ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล และ KG 1 

มีจำนวนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลมาทั้งหมด 7 คน นักเรียน KG 1 มาทั้งหมด 11 คน

มาตราการป้องกัน 💌

1. ให้ผู้ปกครองส่งผล ATK ก่อนมาโรงเรียน 

2. สำรวจผู้ปกครองได้วัคซีนครบ

3. การรับ-ส่ง ผู้ปกครองส่งนักเรียนแบบ Drive thru จะมีพี่เลี้ยงไปรับและส่ง โดยใช้เส้นทางเข้าประตู 3 และประตูทางออกประตู 4

4. ก่อนนักเรียนจะเข้าห้องเรียน ต้องผ่านจุดคัดกรองที่โรงเรียนจัดไว้

กิจกรรมในวันนี้เป็นการพบปะกับครูประจำชั้น และครูเจ้าของภาษา โดยคุณครูจัดกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับคุณครูก่อน

*** นักเรียนที่มาในวันนี้ค่อนข้างปรับตัวได้ดี เข้าร่วมกิจกรรมกับคุณครูได้เป็นอย่างดี

597170
597169
597171
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com