การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
จากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com